Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Allerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Allerød   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   25.633    +30.581  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   15,7    -1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2020)
276   136    +140  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   760    -80  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,4    -0,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   9,6    +3,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   82.892    -17.590  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   62.560    -12.014  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.324    -1.082  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   11.612    -2.174  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   73.775    -6.388  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.120    +2.231  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   416    +616  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   3.969    +2.362  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.015    +729  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.904    +3.346  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.944    +5.829  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   317    +1.009  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   377    +847  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   127    +639  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   825    +1.048  
Venteliste - musikskole (2019)
433   38    +395  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   2.555    -1.261  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.123    +558  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune