Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sønderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Sønderborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   74.220    -18.006  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,4    +1,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   17    -8  
Antal normalklasser (2020)
276   310    -34  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   351    +329  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   19,3    +2,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   23,3    -10,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   73.231    -7.929  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   47.482    +3.064  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   9.818    -4.576  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.142    +1.296  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   66.854    +533  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   2.049    +1.302  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.061    -29  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   17.158    -10.827  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.734    -990  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   7.282    -1.032  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.917    +5.856  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   570    +756  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   194    +1.030  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   868    -102  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.397    +476  
Venteliste - musikskole (2019)
433   232    +201  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   135    -135  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   899    +395  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   480    +1.201  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune