Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sønderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Sønderborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   74.380    -15.946  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,0    +1,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   17    -8  
Antal normalklasser (2023)
268   274    -6  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   328    +322  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   20,3    +1,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   23,3    -10,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   82.454    -7.075  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   51.422    +4.814  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   10.617    -4.358  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.470    +1.511  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   71.790    +3.203  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   2.066    +1.399  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   1.017    +158  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   16.455    -10.692  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   2.897    -1.187  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   7.758    -967  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   3.301    +6.886  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   577    +1.512  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   276    +1.310  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   600    -270  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   745    +476  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune