Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Mariagerfjord Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Mariagerfjord   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   41.859    +16.575  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,9    +1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   10    -1  
Antal normalklasser (2023)
268   165    +103  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   354    +296  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,5    +0,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   14,9    -2,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   79.310    -3.931  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   56.604    -368  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   6.946    -687  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.695    +1.286  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   73.372    +1.621  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   1.159    +2.306  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   512    +663  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   10.526    -4.763  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   1.466    +244  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   3.993    +2.798  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   1.455    +8.732  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   234    +1.855  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   93    +1.493  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   337    -7  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   645    +576  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune