Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Mariagerfjord Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Mariagerfjord   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   41.662    +16.164  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   24,3    -4,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   9.126    +879  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.835    -793  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   9,2    +15,9  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   37,2    +4,2  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   182    -4  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   0    +33  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.753,00    +81,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   55,00    +1,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   43.297    +15.719  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   19.938    +382  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   27,0    +14,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   2,5    +0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,5    +0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,5    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,9    +0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.741    +651  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   2.192    +418  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   61,8    +601,5  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   55,4    +443,9  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   5,9    +135,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,5    +22,1  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune