Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aarhus   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   367.095    -308.557  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   10,4    +2,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   45    -36  
Antal normalklasser (2024)
266   1.228    -962  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   610    +54  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   22,3    +0,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   16,4    -3,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   82.853    -8.482  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   59.600    -2.492  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   8.122    -1.098  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   7.754    +2.737  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   74.309    +5.292  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   34.814    -31.341  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   12.965    -11.796  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   44.837    -39.193  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   13.720    -11.974  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   45.956    -39.702  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   46.686    -36.342  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   16.521    -13.705  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   5.347    -3.691  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   2.182    -1.841  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   2.402    -1.181  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune