Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aarhus   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   355.238    -297.412  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   10,4    +3,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   45    -36  
Antal normalklasser (2022)
270   1.215    -945  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   608    +46  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   22,5    -0,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   16,4    -3,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   75.906    -6.266  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   69.149    +1.331  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   7.248    -1.326  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   7.289    +2.220  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   69.149    +1.331  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   34.292    -30.773  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   12.272    -11.131  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   45.081    -39.207  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   13.243    -11.568  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   44.687    -38.053  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   42.970    -33.044  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   13.902    -11.902  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   4.865    -3.391  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   2.235    -1.891  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   3.223    -1.692  
Venteliste - musikskole (2021)
385   467    -82  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   435    -435  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   85    -64  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   1.496    +169  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   882    +960  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune