Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kolding Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kolding   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   93.175    -36.961  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,5    +0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   21    -12  
Antal normalklasser (2020)
276   413    -137  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   423    +257  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,5    +0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   19,2    -6,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   57.742    +7.560  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   40.694    +9.852  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   8.600    -3.358  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.105    +1.333  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   60.281    +7.106  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   3.059    +292  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.899    -867  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   20.586    -14.255  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   3.717    -1.973  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   9.644    -3.394  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   4.511    +4.262  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   1.076    +250  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   207    +1.017  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   1.126    -360  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.896    -23  
Venteliste - musikskole (2019)
433   295    +138  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   55    -55  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   167    -141  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   2.479    -1.185  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   404    +1.277  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune