Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kolding Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kolding   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   94.528    -36.094  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,1    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   21    -12  
Antal normalklasser (2023)
268   356    -88  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   405    +245  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   23,9    -2,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   19,2    -6,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   63.631    +11.748  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   43.778    +12.458  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   8.289    -2.030  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.857    +1.124  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   67.621    +7.372  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   3.372    +93  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   1.934    -759  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   19.959    -14.196  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   3.913    -2.203  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   10.628    -3.837  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   5.418    +4.769  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   1.130    +959  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   251    +1.335  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   644    -314  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.206    +15  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune