Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kolding Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kolding   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   79.241    +45.628  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   -9.272    +9.911  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   171.950    -86.443  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   1.055.842    -357.634  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   501.218    -176.487  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   3.662.118    -1.733.415  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   582.540    -158.387  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   6.043.637    -2.456.827  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   45.961    +16.145  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.833    +6.306  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.327    +1.768  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   15.897    -27.699  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.566    -1.398  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   268    -526  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   642    -389  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   67.028    -980  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.211    +279  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   44.375    +5.832  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.588    +921  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.600    -198  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.433    +260  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.330    +1.664  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2020) (Kr.)
10.714   19.353    -8.639  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2020) (Kr.)
9.440   2.712    +6.728  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2021) (Kr.)
13.876   7.082    +6.794  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune