Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kolding Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kolding   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   94.528    -36.094  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   19,9    -0,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   16.635    -6.630  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   3.369    -2.327  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   37,2    -11,1  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   32,3    +8,2  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   480    -302  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   37    -4  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.985,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
59,00   59,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
59.322   48.194    +11.128  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
20.773   17.939    +2.834  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   43,9    -2,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,0    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,9    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,7    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,0    +0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.238    +154  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   4.561    -1.951  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   79,7    +583,6  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   61,5    +437,8  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   18,0    +123,4  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,2    +22,4  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune