Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kolding Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kolding   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   93.544    -35.718  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   19,7    -0,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   16.635    -6.630  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   3.369    -2.327  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
5,7   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
25,2   38,5    -13,3  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
42,7   33,4    +9,3  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2020)
17   434    -417  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2020) (Dage)
17   34    -17  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   47,00    +9,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   47.378    +11.638  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   17.452    +2.868  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2020) (%)
39,6   26,8    +12,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2020) (Timer)
3,0   2,9    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2020) (Timer)
2,8   3,1    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2020) (Timer)
3,4   3,9    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2020) (Timer)
1,2   1,0    +0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.392   2.238    +154  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2020)
2.736   4.572    -1.836  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2020)
631,3   65,3    +566,0  
Modtagere af genoptræning (2020)
294,7   44,1    +250,6  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2020)
297,9   21,0    +276,9  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2020)
38,7   0,2    +38,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune