Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aabenraa Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aabenraa   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   58.761    -2.547  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,8    +1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   19    -10  
Antal normalklasser (2020)
276   268    +8  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   273    +407  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   19,4    +2,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   17,2    -4,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   67.767    -2.465  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   46.721    +3.825  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   8.279    -3.037  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.561    +877  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   66.557    +830  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.358    +1.993  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   843    +189  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   15.369    -9.038  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.793    -49  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   5.085    +1.165  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.685    +7.088  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   288    +1.038  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   92    +1.132  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   697    +69  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   703    +1.170  
Venteliste - musikskole (2019)
433   83    +350  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   18    +8  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.340    -46  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   398    +1.283  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune