Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Jammerbugt   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   38.324    +17.890  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,0    +1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   12    -3  
Antal normalklasser (2020)
276   190    +86  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   328    +352  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   20,8    +1,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   8,3    +4,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   78.536    -13.234  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   61.901    -11.355  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   5.052    +190  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.224    +214  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   70.124    -2.737  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   960    +2.391  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   449    +583  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   9.965    -3.634  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.085    +659  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.183    +3.067  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   997    +7.776  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   212    +1.114  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   50    +1.174  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   338    +428  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.029    +844  
Venteliste - musikskole (2019)
433   93    +340  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   19    +7  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.161    +133  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   846    +835  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune