Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Jammerbugt   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   38.187    +19.639  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,6    +1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   12    -3  
Antal normalklasser (2022)
270   172    +98  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   309    +345  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   21,6    +0,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   8,3    +4,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   82.825    -13.185  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   72.863    -2.383  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   5.910    +12  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.253    +256  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   72.863    -2.383  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   945    +2.574  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   452    +689  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   9.572    -3.698  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   1.125    +550  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   3.297    +3.337  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   1.161    +8.765  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   211    +1.789  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   64    +1.410  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   340    +4  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   931    +600  
Venteliste - musikskole (2021)
385   91    +294  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   32    -11  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   1.322    +343  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   878    +964  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune