Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Jammerbugt   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   38.364    +20.070  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,5    +0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   12    -3  
Antal normalklasser (2023)
268   168    +100  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   304    +346  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,8    +0,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   8,3    +4,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   84.413    -9.034  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   64.065    -7.829  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   5.956    +303  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.340    +641  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   73.364    +1.629  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   969    +2.496  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   432    +743  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   9.517    -3.754  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   1.150    +560  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   3.382    +3.409  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   1.192    +8.995  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   221    +1.868  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   63    +1.523  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   348    -18  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   829    +392  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune