Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Jammerbugt   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   43.865    +81.004  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   872    -233  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   37.492    +48.015  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   435.331    +262.877  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   216.529    +108.202  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   1.705.591    +223.112  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   255.628    +168.525  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   2.695.308    +891.502  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   41.714    +20.392  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   5.498    +5.641  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   439    +2.656  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   23.760    -35.562  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.744    -1.576  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -306    +48  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   70.406    -4.358  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.326    +164  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   48.434    +1.773  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.253    +256  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.130    +272  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.758    -65  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.365    +2.629  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   22.802    -15.720  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   1.932    +5.607  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   5.355    +7.237  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune