Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Helsingør   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   62.695    -6.481  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,6    +1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2020)
276   250    +26  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   796    -116  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,2    +0,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,9    -3,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   75.873    -10.571  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   53.367    -2.821  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.806    -1.564  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.653    -215  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   76.373    -8.986  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   3.015    +336  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   838    +194  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   11.888    -5.557  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.118    -374  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   6.747    -497  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   3.799    +4.974  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   662    +664  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   286    +938  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   571    +195  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   863    +1.010  
Venteliste - musikskole (2019)
433   154    +279  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   50    -24  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.571    -277  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   145    +1.536  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune