Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Helsingør   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   62.695    -6.481  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,0    +1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2019)
267   262    +5  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   836    -161  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   22,4    +0,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,9    -3,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   75.672    -17.065  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   53.898    -4.569  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   6.457    -1.269  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   9.781    -783  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   74.926    -10.380  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   3.015    +336  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   838    +194  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   11.888    -5.557  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.118    -374  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   6.747    -497  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   3.799    +4.974  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   662    +664  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   286    +938  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   571    +195  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   863    +1.010  
Venteliste - musikskole (2019)
433   154    +279  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   50    -24  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.571    -277  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   145    +1.536  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune