Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skanderborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   65.205    -6.667  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   15,2    -1,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   19    -10  
Antal normalklasser (2024)
266   382    -116  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   409    +255  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   20,3    +2,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   11,9    +0,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   67.079    +7.292  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   52.610    +4.498  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   6.951    +73  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   10.730    -239  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   71.286    +8.315  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   1.925    +1.548  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   1.021    +148  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   11.938    -6.294  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   2.702    -956  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   7.715    -1.461  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   6.239    +4.105  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   662    +2.154  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   518    +1.138  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   272    +69  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.080    +141  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune