Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skanderborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   65.138    -6.704  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   15,1    -1,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   19    -10  
Antal normalklasser (2023)
268   367    -99  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   403    +247  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   20,9    +0,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   11,9    +0,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   66.751    +8.628  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   51.922    +4.314  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   6.735    -476  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   10.344    -363  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   68.811    +6.182  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   1.898    +1.567  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   974    +201  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   12.117    -6.354  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   2.689    -979  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   7.732    -941  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   6.062    +4.125  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   657    +1.432  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   503    +1.083  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   279    +51  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.080    +141  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune