Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skanderborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   62.678    -6.464  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   15,6    -1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   19    -10  
Antal normalklasser (2020)
276   352    -76  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   408    +272  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,0    +0,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   11,9    +0,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   63.985    +1.317  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   50.756    -210  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   5.912    -670  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   10.064    -626  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   64.988    +2.399  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.720    +1.631  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   915    +117  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   12.643    -6.312  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.587    -843  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   7.124    -874  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   4.734    +4.039  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   584    +742  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   404    +820  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   321    +445  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.578    +295  
Venteliste - musikskole (2019)
433   126    +307  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   92    -66  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.414    -120  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   802    +879  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune