Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lolland   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   39.921    +18.513  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   10,1    +3,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   9    +0  
Antal normalklasser (2023)
268   110    +158  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   239    +411  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   19,6    +2,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   29,4    -16,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   106.283    -30.904  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   56.555    -319  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   11.935    -5.676  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.110    +871  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   88.449    -13.456  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   1.037    +2.428  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   334    +841  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   10.013    -4.250  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   849    +861  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   2.961    +3.830  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   700    +9.487  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   116    +1.973  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   59    +1.527  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   462    -132  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   444    +777  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune