Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lolland   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   40.539    +16.075  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   10,5    +3,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   5    +4  
Antal normalklasser (2020)
276   124    +152  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   474    +206  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   19,1    +3,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   29,4    -16,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   94.889    -29.587  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   51.953    -1.407  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   12.025    -6.783  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.360    +1.078  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   78.957    -11.570  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   892    +2.459  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   345    +687  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   10.831    -4.500  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   837    +907  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.882    +3.368  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   589    +8.184  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   135    +1.191  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   37    +1.187  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   463    +303  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
1.713   779    +934  
Venteliste - musikskole (2020)
383   49    +334  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2020)
23   16    +7  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.308   929    +379  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
1.762   1.313    +449  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune