Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lolland   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   59.730    +51.789  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   0    +7.519  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   129.544    -49.216  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   529.882    +195.640  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   293.593    +47.004  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.499.269    -449.986  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   339.770    +94.622  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.851.788    -102.628  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.787    +19.319  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.747    +7.392  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   555    +2.540  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   50.075    -61.877  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.880    -2.712  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -314    +56  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   95.243    -29.195  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.315    +175  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   63.227    -13.020  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.831    +678  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.950    -548  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   2.322    -629  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   4.919    +4.075  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   27.962    -20.880  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   -2.279    +9.818  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   2.567    +10.025  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune