Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tønder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tønder   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   37.366    +18.848  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,0    +2,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   11    -2  
Antal normalklasser (2020)
276   138    +138  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   249    +431  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   19,9    +2,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   26,0    -13,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   74.060    -8.758  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   45.204    +5.342  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   12.094    -6.852  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.198    +1.240  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   67.662    -275  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   841    +2.510  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   483    +549  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   10.156    -3.825  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.099    +645  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.903    +3.347  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   793    +7.980  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   116    +1.210  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   39    +1.185  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   448    +318  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   247    +1.626  
Venteliste - musikskole (2019)
433   29    +404  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   11    +15  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   893    +401  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune