Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tønder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tønder   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   50.113    +61.406  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   7.658    -139  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   103.389    -23.061  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   416.286    +309.236  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   238.123    +102.474  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.667.729    +381.554  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   310.902    +123.490  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.794.200    +954.960  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   41.623    +20.483  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.526    +8.613  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   792    +2.303  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   30.946    -42.748  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.121    -1.953  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   105    -363  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   364    -111  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   75.482    -9.434  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.994    +496  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   50.224    -17  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.509    +1.000  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.541    -139  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.609    +84  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.166    +2.828  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   12.157    -5.075  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.149    +4.390  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   8.051    +3.323  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune