Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tønder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tønder   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   52.738    +72.131  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   608    +31  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   80.018    +5.489  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   388.042    +310.166  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   224.057    +100.674  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   1.654.277    +274.426  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   307.604    +116.549  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   2.707.344    +879.466  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   41.623    +20.483  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.526    +8.613  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   792    +2.303  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   30.946    -42.748  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.121    -1.953  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   105    -363  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   364    -111  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   75.482    -9.434  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.994    +496  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   50.224    -17  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.509    +1.000  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.541    -139  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.609    +84  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.166    +2.828  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2020) (Kr.)
10.714   15.375    -4.661  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2020) (Kr.)
9.440   2.437    +7.003  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2021) (Kr.)
13.876   6.453    +7.423  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune