Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Struer Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Struer   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   21.036    +35.178  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,6    +1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2020)
276   92    +184  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   284    +396  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,6    +0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   6,9    +5,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   77.536    -12.234  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   58.438    -7.892  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   5.258    -16  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.311    +127  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   74.665    -7.278  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   522    +2.829  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   214    +818  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   5.087    +1.244  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   544    +1.200  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   1.974    +4.276  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   500    +8.273  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   107    +1.219  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   26    +1.198  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   174    +592  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   489    +1.384  
Venteliste - musikskole (2019)
433   20    +413  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   3    +23  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.800    -506  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.444    +237  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune