Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Roskilde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Roskilde   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   87.914    -31.700  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,6    +0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   17    -8  
Antal normalklasser (2020)
276   426    -150  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   531    +149  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,2    +1,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,3    -2,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   67.851    -2.549  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   51.216    -670  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   7.202    -1.960  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   10.095    -657  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   74.511    -7.124  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   4.417    -1.066  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.685    -653  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   16.713    -10.382  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   3.497    -1.753  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   9.675    -3.425  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   7.117    +1.656  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   1.162    +164  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   806    +418  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   736    +30  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   2    -1  
Musikskoleelever (2019)
1.873   2.843    -970  
Venteliste - musikskole (2019)
433   727    -294  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   71    -45  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   983    +311  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   2.522    -841  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune