Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Roskilde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Roskilde   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   90.446    -32.012  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,1    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   17    -8  
Antal normalklasser (2023)
268   409    -141  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   507    +143  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,1    +0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   15,3    -2,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   71.408    +3.971  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   51.872    +4.364  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   8.085    -1.826  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   10.209    -228  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   78.672    -3.679  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   4.511    -1.046  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   1.864    -689  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   16.163    -10.400  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   3.731    -2.021  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   10.472    -3.681  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   8.280    +1.907  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   1.402    +687  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   954    +632  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   546    -216  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   2    -1  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.883    -662  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   2    -2  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   2    -1  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune