Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Albertslund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Albertslund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   27.731    +28.483  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,7    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   5    +4  
Antal normalklasser (2019)
267   128    +139  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   598    +77  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   23,5    -0,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   14,4    -1,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   78.340    -19.733  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   63.538    -14.209  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   5.712    -524  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   12.048    -3.050  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   87.933    -23.387  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.432    +1.919  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   417    +615  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   4.888    +1.443  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   919    +825  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.793    +3.457  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.298    +7.475  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   320    +1.006  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   90    +1.134  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   508    +258  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   654    +1.219  
Venteliste - musikskole (2019)
433   205    +228  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   189    -163  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.268    +413  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune