Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Albertslund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Albertslund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   27.530    +30.904  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,7    -0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   5    +4  
Antal normalklasser (2023)
268   112    +156  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   516    +134  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   23,0    -1,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   14,4    -1,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   97.101    -21.722  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   66.618    -10.382  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   5.980    +279  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   12.925    -2.944  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   94.643    -19.650  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   1.443    +2.022  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   495    +680  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   4.738    +1.025  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   910    +800  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   2.867    +3.924  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   1.400    +8.787  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   411    +1.678  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   111    +1.475  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   304    +26  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   363    +858  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune