Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Albertslund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Albertslund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   27.731    +28.483  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,6    +0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   5    +4  
Antal normalklasser (2020)
276   120    +156  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   554    +126  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   23,1    -0,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   14,4    -1,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   91.866    -26.564  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   67.267    -16.721  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   5.836    -594  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   12.563    -3.125  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   92.196    -24.809  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.432    +1.919  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   417    +615  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   4.888    +1.443  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   919    +825  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.793    +3.457  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.298    +7.475  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   320    +1.006  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   90    +1.134  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   508    +258  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   654    +1.219  
Venteliste - musikskole (2019)
433   205    +228  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   189    -163  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.268    +413  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune