Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gentofte   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   75.033    -16.495  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   14,3    -1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   12    -3  
Antal normalklasser (2024)
266   307    -41  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   575    +89  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   22,5    +0,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   25,8    -13,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   71.376    +2.995  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   45.939    +11.169  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   11.590    -4.566  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   10.432    +59  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   73.579    +6.022  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   4.845    -1.372  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   1.171    -2  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   5.945    -301  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   2.378    -632  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   7.395    -1.141  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   14.671    -4.327  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   2.222    +594  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   1.731    -75  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   541    -200  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   0    +1  
Musikskoler, private (2022)
0   1    -1  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.152    +69  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune