Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gentofte   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   74.830    -18.616  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   15,0    -1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   12    -3  
Antal normalklasser (2019)
267   323    -56  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   629    +46  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   23,4    -0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   25,8    -13,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   53.262    +5.345  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   37.848    +11.481  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   9.554    -4.366  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.847    +151  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   58.904    +5.642  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   4.739    -1.388  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.141    -109  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   6.791    -460  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.471    -727  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   8.058    -1.808  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   13.597    -4.824  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   1.717    -391  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   1.489    -265  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   893    -127  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.688    +185  
Venteliste - musikskole (2019)
433   583    -150  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   1    +25  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.914    -620  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.565    +116  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune