Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brøndby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Brøndby   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   35.090    +21.124  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,7    +1,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2020)
276   146    +130  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   780    -100  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,4    +0,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   21,5    -8,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   95.247    -29.945  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   66.594    -16.048  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   7.434    -2.192  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   10.863    -1.425  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   84.550    -17.163  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.401    +1.950  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   525    +507  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   7.377    -1.046  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.174    +570  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.713    +3.537  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.494    +7.279  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   340    +986  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   102    +1.122  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   540    +226  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   594    +1.279  
Venteliste - musikskole (2019)
433   100    +333  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   8    +18  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.167    +127  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   61    +1.620  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune