Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brøndby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Brøndby   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   39.067    +19.471  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,2    +1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2023)
268   146    +122  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   765    -115  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,0    +0,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   21,5    -8,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   107.045    -31.666  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   71.104    -14.868  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   7.345    -1.086  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   11.340    -1.359  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   90.959    -15.966  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   1.692    +1.781  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   649    +520  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   7.205    -1.561  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   1.537    +209  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   3.547    +2.707  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   2.043    +8.301  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   892    +1.924  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   178    +1.478  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   536    -195  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   364    +857  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune