Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Silkeborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Silkeborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   97.358    -39.532  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   13,3    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   26    -17  
Antal normalklasser (2022)
270   438    -168  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   368    +286  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   21,8    -0,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   12,6    +0,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   73.629    -3.989  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   68.090    +2.390  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   6.906    -984  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.031    +478  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   68.090    +2.390  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   3.106    +413  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   1.617    -476  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   20.719    -14.845  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   4.066    -2.391  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   11.646    -5.012  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   5.958    +3.968  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   841    +1.159  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   336    +1.138  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   488    -144  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   1.093    +438  
Venteliste - musikskole (2021)
385   131    +254  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   7    +14  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   1.363    +302  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   1.581    +261  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune