Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Silkeborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Silkeborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   94.026    -37.812  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,1    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   26    -17  
Antal normalklasser (2020)
276   522    -246  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   378    +302  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   18,8    +3,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   12,6    +0,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   66.535    -1.233  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   49.396    +1.150  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   8.898    -3.656  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.739    +699  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   64.515    +2.872  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   3.035    +316  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.491    -459  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   21.190    -14.859  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   3.776    -2.032  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   10.683    -4.433  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   4.706    +4.067  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   740    +586  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   277    +947  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   568    +198  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.217    +656  
Venteliste - musikskole (2019)
433   165    +268  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   45    -19  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.735    -441  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.746    -65  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune