Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aalborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aalborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   222.571    -164.137  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   10,8    +2,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   49    -40  
Antal normalklasser (2023)
268   859    -591  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   362    +288  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   20,6    +1,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   12,8    +0,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   89.200    -13.821  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   65.806    -9.570  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   6.474    -215  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.472    +1.509  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   78.505    -3.512  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   14.826    -11.361  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   7.347    -6.172  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   40.461    -34.698  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   7.942    -6.232  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   25.569    -18.778  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   19.778    -9.591  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   6.564    -4.475  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   1.661    -75  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   1.312    -982  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   4.052    -2.831  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune