Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aalborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aalborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   217.075    -160.861  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   11,1    +2,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   48    -39  
Antal normalklasser (2019)
267   864    -597  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   378    +297  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,0    +1,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   12,8    +0,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   74.525    -15.918  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   58.280    -8.951  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   6.025    -837  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   7.748    +1.250  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   69.837    -5.291  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   14.445    -11.094  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   6.558    -5.526  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   41.599    -35.268  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   7.431    -5.687  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   22.910    -16.660  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   16.180    -7.407  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   5.654    -4.328  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   1.342    -118  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   3.296    -2.530  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   5.808    -3.935  
Venteliste - musikskole (2019)
433   1.142    -709  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   202    -202  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   236    -210  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.752    -458  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   339    +1.342  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune