Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aalborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aalborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   195.727    -70.858  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   5.651    -5.012  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   314.476    -228.969  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   2.434.905    -1.736.697  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   1.020.608    -695.877  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   9.000.445    -7.071.742  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   1.292.863    -868.710  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   14.264.675    -10.677.865  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.567    +19.539  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.098    +7.041  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.229    +1.866  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   17.897    -29.699  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.850    -1.682  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   20    -278  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   695    -442  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   65.602    +446  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.693    +797  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   43.911    +6.296  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.171    +1.338  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.756    -354  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.404    +289  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.631    +1.363  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   10.347    -3.265  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   951    +6.588  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   3.918    +8.674  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune