Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Thisted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Thisted   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   43.423    +12.791  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,9    +1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   15    -6  
Antal normalklasser (2019)
267   200    +67  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   270    +405  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,2    +2,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,1    -2,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   66.893    -8.286  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   48.949    +380  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   7.114    -1.926  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.396    +602  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   65.831    -1.285  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   986    +2.365  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   732    +300  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   11.386    -5.055  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.252    +492  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.552    +2.698  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.117    +7.656  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   174    +1.152  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   38    +1.186  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   407    +359  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   766    +1.107  
Venteliste - musikskole (2019)
433   10    +423  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   52    -26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.000    +294  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   850    +831  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune