Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Thisted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Thisted   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   43.160    +13.454  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,6    +1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   15    -6  
Antal normalklasser (2020)
276   200    +76  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   266    +414  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   20,0    +2,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,1    -2,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   67.617    -2.315  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   49.305    +1.241  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   7.536    -2.294  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.394    +1.044  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   67.475    -88  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   986    +2.365  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   732    +300  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   11.386    -5.055  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.252    +492  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.552    +2.698  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.117    +7.656  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   174    +1.152  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   38    +1.186  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   407    +359  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
1.713   697    +1.016  
Venteliste - musikskole (2020)
383   23    +360  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2020)
23   58    -35  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.308   1.200    +108  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
1.762   613    +1.149  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune