Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brønderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Brønderslev   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   36.304    +19.910  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,1    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2019)
267   197    +70  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   998    -323  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,3    +2,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   7,5    +5,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   62.770    -4.163  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   51.586    -2.257  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   4.457    +731  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.655    +343  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   61.218    +3.328  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   911    +2.440  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   361    +671  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   9.334    -3.003  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.077    +667  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.478    +2.772  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.072    +7.701  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   209    +1.117  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   58    +1.166  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   281    +485  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   740    +1.133  
Venteliste - musikskole (2019)
433   31    +402  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   28    -2  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.063    +231  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.050    +631  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune