Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ringsted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ringsted   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   34.847    +21.767  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,2    +0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   8    +1  
Antal normalklasser (2020)
276   135    +141  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   341    +339  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   20,2    +2,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   27,3    -14,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   75.222    -9.920  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   44.596    +5.950  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   10.917    -5.675  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.821    +617  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   66.968    +419  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.268    +2.083  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   514    +518  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   8.690    -2.359  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.388    +356  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.109    +3.141  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.350    +7.423  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   282    +1.044  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   114    +1.110  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   341    +425  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
1.713   823    +890  
Venteliste - musikskole (2020)
383   115    +268  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2020)
23   111    -88  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.308   1.105    +203  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
1.762   579    +1.183  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune