Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Esbjerg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Esbjerg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   115.758    -57.324  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,2    +1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   9    +0  
Antal normalklasser (2023)
268   526    -258  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   1.172    -522  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   20,0    +1,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   11,9    +0,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   85.283    -9.904  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   63.852    -7.616  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   6.351    -92  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.912    +1.069  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   73.401    +1.592  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   4.163    -698  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   2.342    -1.167  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   25.773    -20.010  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   4.186    -2.476  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   14.409    -7.618  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   4.543    +5.644  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   916    +1.173  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   257    +1.329  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   844    -514  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   2    -1  
Musikskoleelever (2021)
1.531   2.238    -707  
Venteliste - musikskole (2021)
385   173    +212  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   15    -15  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   546    -525  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   500    +1.165  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   175    +1.667  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune