Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Esbjerg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Esbjerg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   115.579    -58.965  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,4    +1,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   9    +0  
Antal normalklasser (2020)
276   540    -264  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   1.226    -546  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   20,5    +1,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   11,9    +0,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   76.250    -10.948  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   58.946    -8.400  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   5.984    -742  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.366    +1.072  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   67.856    -469  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   3.932    -581  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   2.228    -1.196  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   26.942    -20.611  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   4.019    -2.275  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   13.377    -7.127  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   3.925    +4.848  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   885    +441  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   222    +1.002  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   1.364    -598  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   2    -1  
Musikskoleelever (2020)
1.713   2.484    -771  
Venteliste - musikskole (2020)
383   238    +145  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
0   4    -4  
Talentelever på musikskoler (2020)
23   592    -569  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.308   1.050    +258  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
1.762   222    +1.540  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune