Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Esbjerg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Esbjerg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   115.423    -56.885  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,1    +1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   9    +0  
Antal normalklasser (2023)
268   526    -258  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   1.172    -522  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   20,0    +1,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   11,9    +0,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   85.283    -9.904  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   63.852    -7.616  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   6.351    -92  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.912    +1.069  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   73.401    +1.592  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   3.999    -526  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   2.347    -1.178  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   25.429    -19.785  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   4.202    -2.456  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   14.361    -8.107  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   4.679    +5.665  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   1.235    +1.581  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   271    +1.385  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   834    -493  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   2    -1  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.992    -771  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   2    -1  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune