Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Esbjerg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Esbjerg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   115.483    -59.269  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,4    +1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   9    +0  
Antal normalklasser (2019)
267   534    -267  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   1.218    -543  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,5    +2,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   11,9    +0,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   72.515    -13.908  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   56.905    -7.576  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   5.896    -708  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.199    +799  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   66.416    -1.870  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   3.932    -581  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   2.228    -1.196  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   26.942    -20.611  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   4.019    -2.275  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   13.377    -7.127  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   3.925    +4.848  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   885    +441  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   222    +1.002  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   1.364    -598  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   2    -1  
Musikskoleelever (2019)
1.873   2.329    -456  
Venteliste - musikskole (2019)
433   233    +200  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   1    -1  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   532    -506  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.050    +244  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   181    +1.500  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune