Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Esbjerg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Esbjerg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   50.621    +74.248  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   14.312    -13.673  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   185.326    -99.819  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   1.350.121    -651.913  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   678.972    -354.241  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   5.046.855    -3.118.152  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   782.560    -358.407  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   8.108.767    -4.521.957  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   45.644    +16.462  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.483    +7.656  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.107    +1.988  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   21.067    -32.869  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.161    -1.993  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -987    +729  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   1.429    -1.176  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   70.398    -4.350  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.196    +294  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   47.358    +2.849  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.588    +921  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.782    -380  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.621    +72  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.297    +1.697  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   15.511    -8.429  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   6.976    +563  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   9.725    +2.867  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune