Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Egedal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Egedal   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   45.532    +13.006  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   14,0    -0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   11    -2  
Antal normalklasser (2024)
266   204    +62  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   423    +241  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   22,8    -0,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   11,8    +1,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   96.758    -22.387  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   70.432    -13.324  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   7.402    -378  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   12.406    -1.915  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   88.074    -8.473  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   1.792    +1.681  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   819    +350  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   9.323    -3.679  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   2.135    -389  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   5.020    +1.234  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   3.512    +6.832  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   561    +2.255  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   425    +1.231  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   212    +129  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   615    +606  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune