Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Egedal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Egedal   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   45.202    +13.232  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   14,3    -0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   11    -2  
Antal normalklasser (2023)
268   205    +63  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   433    +217  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   23,2    -1,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   11,8    +1,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   82.069    -6.690  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   60.623    -4.387  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   5.929    +330  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   10.961    -980  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   76.276    -1.283  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   1.684    +1.781  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   772    +403  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   9.343    -3.580  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   2.090    -380  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   4.994    +1.797  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   3.326    +6.861  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   462    +1.627  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   411    +1.175  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   209    +121  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   615    +606  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune