Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Egedal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Egedal   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   43.354    +12.860  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   15,4    -1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   13    -4  
Antal normalklasser (2020)
276   204    +72  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   412    +268  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   25,2    -3,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   11,8    +1,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   73.296    -7.994  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   56.631    -6.085  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   5.149    +93  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   11.011    -1.573  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   71.144    -3.757  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.629    +1.722  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   644    +388  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   9.757    -3.426  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.964    -220  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.465    +1.785  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.645    +6.128  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   440    +886  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   334    +890  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   224    +542  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   899    +974  
Venteliste - musikskole (2019)
433   63    +370  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   6    +20  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   2.035    -741  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.832    -151  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune