Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Egedal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Egedal   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   45.532    +13.006  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   19,0    +0,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2024)
9.874   7.505    +2.369  
Førtidspensionister i alt (2024)
1.199   925    +274  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   19,1    +7,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   25,7    +14,8  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2022)
369   126    +243  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) (Dage)
54   26    +28  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2024) (Kr.)
4.113,00   4.113,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2024) (Kr.)
61,00   58,00    +3,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2024) (Kr.)
59.200   46.706    +12.494  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2024) (Kr.)
21.977   18.983    +2.994  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2023) (%)
-   38,9      
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2023) (Timer)
-   3,5      
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2023) (Timer)
-   5,7      
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2023) (Timer)
-   0,9      

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.274    +1.118  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022)
5.345   2.133    +3.212  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2023)
746,2   99,4    +646,8  
Modtagere af genoptræning (2023)
719,9   97,9    +622,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2023)
14,1   0,5    +13,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2023)
12,2   1,0    +11,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune