Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Middelfart Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Middelfart   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   38.853    +17.361  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,3    +0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   12    -3  
Antal normalklasser (2020)
276   171    +105  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   295    +385  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   20,7    +1,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   20,2    -7,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   70.237    -4.935  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   48.151    +2.395  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   9.542    -4.300  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.764    +674  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   67.548    -161  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.007    +2.344  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   509    +523  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   9.232    -2.901  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.294    +450  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.053    +2.197  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.658    +7.115  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   262    +1.064  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   96    +1.128  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   267    +499  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   848    +1.025  
Venteliste - musikskole (2019)
433   179    +254  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   80    -54  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   93    +1.588  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune