Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Glostrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Glostrup   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   23.380    +33.234  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,0    +2,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   1    +8  
Antal normalklasser (2020)
276   96    +180  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   2.101    -1.421  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,8    +0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   13,3    -0,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   75.450    -10.148  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   57.145    -6.599  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   5.547    -305  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.343    +95  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   78.231    -10.844  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   969    +2.382  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   389    +643  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   5.091    +1.240  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   882    +862  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.093    +4.157  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.232    +7.541  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   238    +1.088  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   97    +1.127  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   251    +515  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
1.713   316    +1.397  
Venteliste - musikskole (2020)
383   77    +306  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2020)
23   4    +19  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.308   1.347    -39  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
1.762   255    +1.507  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune