Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Glostrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Glostrup   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   45.056    +79.813  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   1.643    -1.004  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   46.731    +38.776  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   301.631    +396.577  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   137.717    +187.014  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   974.247    +954.456  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   197.251    +226.902  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   1.704.276    +1.882.534  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.462    +18.644  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   8.539    +2.600  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   13.224    -10.129  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   13.859    -25.661  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.506    -2.338  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -376    +118  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   76.247    -10.199  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   4.429    -939  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   52.232    -2.025  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   10.249    -740  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.284    +118  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.683    +10  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   9.966    -972  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   10.647    -3.565  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.176    +4.363  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   8.410    +4.182  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune