Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Glostrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Glostrup   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   23.514    +34.312  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   18,3    +1,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   3.981    +6.024  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   754    +288  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   34,7    -9,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   36,3    +5,1  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   10,2    -3,9  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   84    +94  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   89    -56  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.480,00    +354,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   54,00    +2,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   55.039    +3.977  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   18.592    +1.728  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   37,3    +4,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   2,4    +1,0  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,7    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,5    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,0    +0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.942    -550  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   1.451    +1.159  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   127,5    +535,8  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   124,1    +375,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   2,5    +138,9  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,9    +21,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune