Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ballerup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ballerup   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   48.602    +7.612  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,4    +0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   5    +4  
Antal normalklasser (2019)
267   221    +46  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   990    -315  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   22,4    +0,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   12,0    +0,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   73.836    -15.229  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   59.854    -10.525  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   4.979    +209  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   10.866    -1.868  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   81.103    -16.557  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   2.059    +1.292  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   634    +398  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   9.782    -3.451  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.645    +99  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.574    +1.676  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.946    +5.827  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   433    +893  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   395    +829  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   460    +306  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.630    +243  
Venteliste - musikskole (2019)
433   59    +374  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   31    -5  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.527    -233  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune