Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Viborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Viborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   96.921    -40.707  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,1    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   27    -18  
Antal normalklasser (2020)
276   480    -204  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   379    +301  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,3    +0,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   14,4    -1,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   67.136    -1.834  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   50.432    +114  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.428    -1.186  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.762    +676  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   61.342    +6.045  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   3.128    +223  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.361    -329  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   23.203    -16.872  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   3.526    -1.782  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   9.945    -3.695  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   4.132    +4.641  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   513    +813  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   355    +869  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   1.066    -300  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.272    +601  
Venteliste - musikskole (2019)
433   117    +316  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   57    -57  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   28    -2  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.910    -616  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   718    +963  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune