Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Viborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Viborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   97.731    -39.297  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,5    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   25    -16  
Antal normalklasser (2023)
268   436    -168  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   363    +287  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   20,8    +1,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   14,4    -1,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   80.367    -4.988  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   55.302    +934  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   7.519    -1.260  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.331    +650  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   68.543    +6.450  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   3.248    +217  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   1.414    -239  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   22.409    -16.646  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   3.718    -2.008  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   10.784    -3.993  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   4.544    +5.643  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   517    +1.572  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   410    +1.176  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   668    -338  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   805    +416  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune