Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Viborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Viborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   96.847    -39.021  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   13,6    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   26    -17  
Antal normalklasser (2022)
270   456    -186  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   359    +295  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   20,5    +1,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   14,4    -1,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   72.565    -2.925  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   64.233    +6.247  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   7.585    -1.663  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.824    +685  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   64.233    +6.247  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   3.207    +312  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   1.381    -240  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   22.332    -16.458  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   3.619    -1.944  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   10.450    -3.816  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   4.377    +5.549  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   516    +1.484  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   363    +1.111  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   667    -323  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   1.012    +519  
Venteliste - musikskole (2021)
385   79    +306  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   43    -43  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   26    -5  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   1.910    -245  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   680    +1.162  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune