Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Viborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Viborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   97.472    -38.934  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   13,2    +0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   25    -16  
Antal normalklasser (2023)
268   436    -168  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   363    +287  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   20,8    +1,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   14,4    -1,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   80.367    -4.988  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   55.302    +934  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   7.519    -1.260  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.331    +650  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   68.543    +6.450  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   3.190    +283  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   1.512    -343  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   22.285    -16.641  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   3.729    -1.983  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   10.625    -4.371  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   4.664    +5.680  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   693    +2.123  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   406    +1.250  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   663    -322  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   805    +416  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune