Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hedensted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hedensted   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   47.725    +10.813  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   13,1    +0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   21    -12  
Antal normalklasser (2024)
266   240    +26  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   218    +446  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   19,0    +3,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   11,4    +1,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   91.319    -16.948  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   66.893    -9.785  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   7.311    -287  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   10.538    -47  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   80.275    -674  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   1.193    +2.280  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   703    +466  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   12.234    -6.590  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   1.961    -215  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   4.727    +1.527  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   1.396    +8.948  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   321    +2.495  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   84    +1.572  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   303    +38  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   437    +784  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune