Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Assens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Assens   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   40.965    +15.249  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,3    +0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   12    -3  
Antal normalklasser (2019)
267   190    +77  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   328    +347  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,7    +2,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   19,1    -6,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
63.665   62.486    +1.179  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   44.009    +6.537  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   8.666    -3.478  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.538    +900  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   64.715    +2.672  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   930    +2.421  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   427    +605  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   10.397    -4.066  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.355    +389  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.809    +2.441  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.197    +7.576  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   245    +1.081  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   91    +1.133  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   347    +419  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   731    +1.142  
Venteliste - musikskole (2019)
433   72    +361  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   12    +14  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.227    +67  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   455    +1.226  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune