Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fredericia Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fredericia   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   51.377    +4.837  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,0    +1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   5    +4  
Antal normalklasser (2020)
276   211    +65  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   966    -286  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,9    -0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,1    -2,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   69.387    -4.085  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   50.234    +312  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.864    -1.622  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.165    +273  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   70.703    -3.316  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.800    +1.551  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   801    +231  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   12.061    -5.730  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.689    +55  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.989    +1.261  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.760    +7.013  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   397    +929  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   109    +1.115  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   461    +305  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.029    +844  
Venteliste - musikskole (2019)
433   124    +309  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   86    -60  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.485    -191  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   138    +1.543  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune