Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikssund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederikssund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   45.223    +10.991  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,1    +1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   6    +3  
Antal normalklasser (2020)
276   178    +98  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   638    +42  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,5    +0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   20,2    -7,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   77.128    -11.826  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   49.785    +761  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   8.098    -2.856  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   10.268    -830  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   76.994    -9.607  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.467    +1.884  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   573    +459  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   11.052    -4.721  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.665    +79  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.524    +1.726  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.747    +7.026  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   294    +1.032  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   165    +1.059  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   369    +397  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   635    +1.238  
Venteliste - musikskole (2019)
433   36    +397  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.118    +176  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   943    +738  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune