Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikssund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederikssund   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   45.223    +10.991  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   23,9    -4,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepension i alt (2019)
10.329   10.331    -2  
Førtidspension i alt (2019)
963   1.272    -309  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
5,8   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
25,0   18,4    +6,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
44,5   29,8    +14,7  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
9,4   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2018)
155   121    +34  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2018) (Dage)
27   58    -31  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.613,00    +72,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   53,00    +1,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
57.044   42.198    +14.846  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. indb. (2019) (Kr.)
15.106   14.209    +897  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
20.028   19.352    +676  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp (privat leverandør) (2018) (%)
41,4   58,0    -16,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
3,3   4,6    -1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
2,9   2,6    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2018) (Timer)
3,8   3,5    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2018) (Timer)
1,2   0,4    +0,8  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.392   1.947    +445  
Boligydelsesmodtagere pr. 100 husstande (2017)
10,2   10,8    -0,6  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2018)
612,4   206,2    +406,2  
Modtagere af genoptræning (2018)
222,3   116,7    +105,6  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2018)
325,0   39,1    +285,9  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2018)
65,1   50,4    +14,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune