Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikssund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederikssund   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2018) (i 1.000 kr.)
129.106   8.549    +120.557  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2018) (i 1.000 kr.)
1   -1.397    +1.398  
2. Transport og infrastruktur (2018) (i 1.000 kr.)
73.151   62.044    +11.107  
3. Undervisning og kultur (2018) (i 1.000 kr.)
669.195   577.018    +92.177  
4. Sundhedsområdet (2018) (i 1.000 kr.)
325.861   270.820    +55.041  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2018) (i 1.000 kr.)
1.828.770   1.622.022    +206.748  
6. Fællesudgifter og administration (2018) (i 1.000 kr.)
427.299   294.014    +133.285  
I alt hovedkonto 0-6 (2018) (i 1.000 kr.)
3.453.383   2.833.070    +620.313  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
59.688   47.744    +11.944  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
10.843   7.302    +3.541  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
4.433   666    +3.767  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
-12.979   11.579    -24.558  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.910   3.943    -1.033  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
518   20    +498  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
879   266    +613  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
64.657   66.514    -1.857  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.573   3.243    +330  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.678   47.819    +1.859  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   10.268    -830  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.422   1.154    +268  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.648   1.392    +256  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
8.616   7.357    +1.259  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
6.874   18.639    -11.765  
Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
5.454   -1.461    +6.915  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
10.989   2.427    +8.562  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune