Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brøndby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Brøndby   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   35.651    +22.175  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   19,3    +0,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   6.264    +3.741  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.498    -456  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   0,3    +5,3  
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   15,7    +9,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   47,1    -5,7  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   164    +14  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   26    +7  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.772,00    +62,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   66.741    -7.725  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   24.637    -4.317  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   60,6    -18,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,5    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,6    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   5,5    -1,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,2    +0,0  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   3.394    -1.002  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   2.711    -101  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   156,6    +506,7  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   100,2    +399,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   50,4    +91,0  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   6,0    +16,6  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune