Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tønder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tønder   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   36.849    +20.977  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   26,2    -6,7  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   8.670    +1.335  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.866    -824  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
5,7   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
25,2   17,3    +7,9  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
42,7   33,6    +9,1  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2020)
17   116    -99  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2020) (Dage)
17   11    +6  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   42.563    +16.453  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   19.880    +440  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2020) (%)
39,6   33,1    +6,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2020) (Timer)
3,0   2,4    +0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2020) (Timer)
2,8   2,4    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2020) (Timer)
3,4   3,1    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2020) (Timer)
1,2   0,5    +0,7  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.392   1.426    +966  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2020)
2.736   1.852    +884  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2020)
631,3   297,2    +334,1  
Modtagere af genoptræning (2020)
294,7   93,9    +200,8  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2020)
297,9   193,1    +104,8  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2020)
38,7   10,2    +28,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune