Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tønder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tønder   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   36.849    +20.977  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   26,2    -6,7  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   8.670    +1.335  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.866    -824  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   17,0    +8,1  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   33,2    +8,2  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   153    +25  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   8    +25  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   42.563    +16.453  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   19.880    +440  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   38,3    +3,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   2,2    +1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,3    +0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   2,9    +0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,7    +0,5  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.426    +966  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   1.858    +752  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   246,3    +417,0  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   87,3    +412,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   151,0    -9,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   8,0    +14,6  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune