Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hvidovre   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   53.267    +4.559  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   17,6    +1,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   8.463    +1.542  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.733    -691  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   24,7    +0,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   48,4    -7,0  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   0,3    +6,0  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   143    +35  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   21    +12  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.816,00    +18,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   61.359    -2.343  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   20.138    +182  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   45,4    -3,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,7    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,3    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   5,0    -1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,2    +0,0  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.870    -478  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   2.927    -317  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   159,4    +503,9  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   76,5    +422,8  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   81,7    +59,7  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   1,2    +21,4  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune