Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Solrød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Solrød   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   21.394    +90.125  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   1.980    +5.539  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   29.133    +51.195  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   301.051    +424.471  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   122.052    +218.545  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   812.882    +1.236.401  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   172.636    +261.756  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   1.461.128    +2.288.032  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   52.585    +9.521  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   6.869    +4.270  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   533    +2.562  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   1.306    -13.108  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   3.860    -692  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   80    -338  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   210    +43  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   61.882    +4.166  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.752    +738  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   46.029    +4.178  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.718    -209  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.036    +366  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.583    +110  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   9.654    -660  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   11.797    -4.715  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   12.101    -4.562  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   15.882    -4.508  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune