Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Solrød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Solrød   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   23.794    +34.032  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   19,8    -0,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   4.300    +5.705  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   507    +535  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
5,7   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
25,2   3,7    +21,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
42,7   33,9    +8,8  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2020)
17   71    -54  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2020) (Dage)
17   59    -42  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.644,00    +190,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   52,00    +4,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   42.426    +16.590  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   16.523    +3.797  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2020) (%)
39,6   22,6    +17,0  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2020) (Timer)
3,0   2,8    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2020) (Timer)
2,8   3,1    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2020) (Timer)
3,4   4,0    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2020) (Timer)
1,2   0,9    +0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.392   1.417    +975  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2020)
2.736   689    +2.047  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2020)
631,3   17,7    +613,6  
Modtagere af genoptræning (2020)
294,7   16,6    +278,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2020)
297,9   1,1    +296,8  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2020)
38,7   0,0    +38,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune