Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Favrskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Favrskov   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   44.500    +80.369  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   -1.625    +2.264  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   64.434    +21.073  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   627.339    +70.869  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   234.382    +90.349  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   1.700.628    +228.075  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   282.767    +141.386  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   2.952.425    +634.385  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   45.762    +16.344  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.737    +7.402  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   809    +2.286  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   11.599    -23.401  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.148    -980  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -65    -193  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   1.470    -1.217  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   62.298    +3.750  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.592    -102  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   43.991    +6.216  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   10.197    -688  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.323    +79  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.557    +136  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.967    +1.027  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   11.722    -4.640  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   7.953    -414  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   10.933    +1.659  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune